Ogłoszenia parafialne

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

XXV  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  19.09.2021.

Przeżywamy Uroczystości Odpustowe ku czci Matki Bożej Pocieszenia. Msze św. o godz. 7.30, 9.30, 11.00 i 15.00. Po Sumie będzie procesja eucharystyczna.

Bardzo dziękuję Ojcu Prowincjałowi za przewodniczenie Sumie odpustowej a o. Rafałowi Kupczakowi za wygłoszone Słowo Boże. Słowa podziękowania kieruję do Rycerzy Jana Pawła II i o. Daniela Biedniaka za włączenie się  w naszą uroczystość.  Bóg zapłać chórowi, orkiestrze, klerykom, osobom niosącym baldachim, feretrony i sztandary. Dziewczynki sypiące kwiatki zapraszam do zakrystii po słodki upominek.

Od godz. 15.00 zapraszam na festyn parafialny na plac Wybranowskich. Dziękuję Wam za wszystkie fanty ofiarowane na loterię, z której dochód zostanie przeznaczony na doposażenie salki młodzieżowej w domu parafialnym.
Bóg zapłać za ofiary złożone na  składkę inwestycyjną.
Na mieszkańców Afganistanu zebraliśmy 1139 zł. Bóg zapłać.
Dziękuję za kwiaty ofiarowane do kościoła.
Modlitwę różańcową prowadzi Róża 8 pani Barbary Kaczmarek.
W piątek zapraszam wszystkich chętnych na spotkanie: Dorosłej Niniwy do klasztoru na godz. 19.30; na spotkanie Młodzieżowej Niniwy do domu parafialnego po Mszy św. o godz. 18.30.
Zbiórka dla ministrantów i kandydatów w sobotę o godz. 10.00 w klasztorze. Serdecznie zapraszam. Spotkanie scholii dziecięcej w sobotę o godz. 11.00 w klasztorze
Od 1 października zapraszam na nabożeństwa różańcowe od poniedziałku do soboty na godz. 17.15; w niedzielę o godz. 16.15. Różaniec dla dzieci w poniedziałek, środę i piątek o godz. 16.30. Zachęcam do zorganizowania różańca w salach wiejskich na wioskach.
Intencje mszalne:

Wtorek 18.00: Za + Henryka Miśko – int. od Róży Marka Nawracały

Środa 18.00: Za +Ludwika Wawrzynowicza i ++ z ulicy Wąskiej.

Do wieczności odeszła:  Maria Łabęcka z Nowej Obry, lat 75. Pogrzeb we wtorek o godz. 12.00 J. Różaniec za zmarła w sobotę, niedzielę i poniedziałek w kościele św. Walentego o godz. 19.00.   Wieczny odpoczynek…
Niech ten odpust będzie okazją do większego rozkochania się w Naszej Obrzańskiej Pani i czasem budowania dobrych więzi między nami!

ZASADY SANITARNE NAWIEDZENIA OBRAZU MATKI BOŻEJ W RODZINACH PARAFII

Zasady sanitarne

 obowiązujące podczas peregrynacji obrazu Matki Bożej

 po rodzinach parafii

  1. Obraz Matki Bożej przyjmują wyłącznie rodziny po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub sms Proboszczowi parafii i obowiązkowym wyrażeniu zgody na przyjęcie.
  2. Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną i ogłoszony w kraju stan epidemii osoby, które zgłosiły już chęć przyjęcia obrazu:

- zaobserwują u siebie objawy choroby zakaźnej,

- zostaną objęte obowiązkową kwarantanną lub izolacją domową,

- miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą zakażoną lub chorą na Covid-19,

są zobowiązane do niezwłocznego zawiadomienia Proboszcza parafii o zaistniałych przeszkodach i ewentualnego ustalenia nowego terminu przyjęcia.

  1. Przekazywanie obrazu Matki Bożej pomiędzy rodzinami będzie odbywać się z zachowaniem reżimu sanitarnego, obowiązkowo w maseczkach ochronnych.
  2. Podczas adoracji obrazu Matki Bożej w domu obowiązują ogólne zasady higieny: mycie i dezynfekcja rąk przed każdym dotknięciem ram obrazu, unikanie zbędnego dotykania obrazu, zakaz wyjmowania obrazu z obudowy ochronnej, przebywanie w odpowiedniej odległości (ok. 1,5 m) wykluczającej ewentualne zanieczyszczenie obrazu drogą kropelkową.
  3. Przed przekazaniem obrazu Matki Bożej kolejnej rodzinie należy przeprowadzić staranną dezynfekcję powierzchni dotykowych poprzez spryskanie obudowy ogólnodostępnym środkiem dezynfekcyjnym, antybakteryjnym i antywirusowym, spełniającym wymogi w zakresie unieszkodliwiania koronawirusa SARS-CoV-2.
  4. Wszelkie informacje pod numerem tel. 518-111-913.

o. Proboszcz