Ogłoszenia parafialne

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

VI  NIEDZIELA  WIELKANOCNA - 09.05.2021.

Dzisiaj kazania głosi diakon Dawid Stefaniszyn OMI z okazji Niedzieli Powołaniowej. Składka przeznaczona jest na WSD Misjonarzy Oblatów M.N. Za wszelkie dobro Bóg Zapłać.
Nabożeństwa majowe codziennie pół godziny przed wieczorną Mszą św.
Dni Krzyżowe z racji epidemii będą ograniczone. W tygodniu Msze św. o godz. 16.45 dla mieszkańców poszczególnych wiosek, ze szczególną prośbą o deszcz.
W czwartek przypada wspomnienie NMP z Fatimy. Po Mszy św. wieczornej Różaniec Fatimski.
W piątek święto św. Macieja, Ap.
Nabożeństwo do Matki Bożej Pocieszenia w sobotę o godz. 17.15. Polecajmy Maryi nasze sprawy osobiste, rodzinne, całą Archidiecezję i wszystkie problemy, które może rozwiązać tylko Bóg. Po nabożeństwie Msza św. za czcicieli MBP i w ich intencjach.
Składka inwestycyjna za tydzień w niedzielę.
W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
Za tydzień dodatkowe Msze św.: dla dzieci przeżywających Rocznicę Komunii świętej i ich Rodziców o godz. 13.00 i 15.00.
22-23 maja będziemy gościć Ojców z Prokury Misyjnej, którzy wygłoszą Słowo Boże i po Mszach św. będą zbierać ofiary na misje.
W kruchcie kościoła są koperty na daninę diecezjalną. Proszę ofiarę składać do końca Wielkanocy.
Od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 16.00 jest otwarty kościół św. Walentego na prywatną modlitwę.
Przypominam o zapisywaniu treści intencji mszalnych na 10 dni przed terminem odprawienia oraz o regulowaniu pokładnego, zgłaszania postawienia nowych pomników czy uprzątnięcia starego pomnika.
Na furcie można nabyć numer „Misyjnych Dróg”, czasopisma katolickie, świece gromniczne.
Ofiary na Kościół można wpłacić na konto parafialne PKO Bank Polski; 23 1020 4144 0000 6902 0050 6493.
Dla naszego wspólnego dobra przypominam:

- u nas w kościele jednocześnie może przebywać od wtorku 52 osoby oraz na krużgankach 45 osób (1 os. 15m2) przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m.; jeżeli będzie więcej wiernych mogą uczestniczyć we mszy św. na zewnątrz kościoła zachowując dystans przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m.

- wszystkich obowiązuje dezynfekcja rąk, dystans 1,5 od siebie oraz bezwzględne noszenie maseczek, także na przestrzeni otwartej.

- na cmentarzu obowiązują także maseczki na twarzach i zachowanie dystansu min. 1,5 m

Intencje mszalne:

- w poniedziałek o 16.45 - Dni Krzyżowe, czyli Msza św. o dobre urodzaje i deszcz – Obra

- we wtorek o 16.45 - Dni krzyżowe, czyli Msza św. o dobre urodzaje i deszcz – Jażyniec

- w środę o 16.45 - Dni krzyżowe, czyli Msza św. o dobre urodzaje i deszcz – Kiełkowo

- w czwartek o 16.45 - Dni krzyżowe, czyli Msza św. o dobre urodzaje i deszcz – Nowa Obra

- w czwartek o 7.15 – Za + Jana Andrzejewskiego – int. od sąsiadów

Życzymy Wszystkim Bożego błogosławieństwa.

ZASADY SANITARNE NAWIEDZENIA OBRAZU MATKI BOŻEJ W RODZINACH PARAFII

Zasady sanitarne

 obowiązujące podczas peregrynacji obrazu Matki Bożej

 po rodzinach parafii

  1. Obraz Matki Bożej przyjmują wyłącznie rodziny po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub sms Proboszczowi parafii i obowiązkowym wyrażeniu zgody na przyjęcie.
  2. Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną i ogłoszony w kraju stan epidemii osoby, które zgłosiły już chęć przyjęcia obrazu:

- zaobserwują u siebie objawy choroby zakaźnej,

- zostaną objęte obowiązkową kwarantanną lub izolacją domową,

- miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą zakażoną lub chorą na Covid-19,

są zobowiązane do niezwłocznego zawiadomienia Proboszcza parafii o zaistniałych przeszkodach i ewentualnego ustalenia nowego terminu przyjęcia.

  1. Przekazywanie obrazu Matki Bożej pomiędzy rodzinami będzie odbywać się z zachowaniem reżimu sanitarnego, obowiązkowo w maseczkach ochronnych.
  2. Podczas adoracji obrazu Matki Bożej w domu obowiązują ogólne zasady higieny: mycie i dezynfekcja rąk przed każdym dotknięciem ram obrazu, unikanie zbędnego dotykania obrazu, zakaz wyjmowania obrazu z obudowy ochronnej, przebywanie w odpowiedniej odległości (ok. 1,5 m) wykluczającej ewentualne zanieczyszczenie obrazu drogą kropelkową.
  3. Przed przekazaniem obrazu Matki Bożej kolejnej rodzinie należy przeprowadzić staranną dezynfekcję powierzchni dotykowych poprzez spryskanie obudowy ogólnodostępnym środkiem dezynfekcyjnym, antybakteryjnym i antywirusowym, spełniającym wymogi w zakresie unieszkodliwiania koronawirusa SARS-CoV-2.
  4. Wszelkie informacje pod numerem tel. 518-111-913.

o. Proboszcz