Ogłoszenia parafialne

ZAPRASZAMY NA MSZE ŚWIĘTE ORAZ NABOŻEŃSTWA

DO KOŚCIOŁA ŚW. JAKUBA WIĘKSZEGO.

-  KOŚCIÓŁ ŚW. WALENTEGO JEST OTWARTY NA INDYWIDUALNĄ MODLITWĘ
OD 8.00 DO 16.00.

Wspólnota Misjonarzy Oblatów M.N.

OGŁOSZENIE:

W kościele i poza należy bezwzględnie zasłaniać nos i usta w trakcie całej ceremonii.

W kościele obowiązuje limit 1 osoby na 20 m kw. - 36 OSÓB, dodatkowo na krużgankach 34 OSOBY,

a między uczestnikami zachowany musi zostać dystans 1,5 m.

  • MOŻNA UCZESTNICZYĆ WE MSZY ŚWIĘTEJ NA ZEWNĄTRZ KOŚCIOŁA

  • ZACHĘCAMY DO UCZESTNICTWA ZA POŚREDNICTWEM TRANSMISJI INTERNETOWEJ

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

NIEDZIELA  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO - 11.04.2021.

Dzisiaj Święto Bożego Miłosierdzia. Bądźcie z nami na modlitwie, a szczególnie o godz. 15.00 w czasie Koronki do Bożego Miłosierdzia. Zbiórka przed kościołem do puszek na Caritas Archidiecezjalną.
Modlitwę różańcową w tym tygodniu prowadzi Róża 14 pani Krystyny Kozioł.
W środę przypada święto Chrztu Polski. Ksiądz arcybiskup zachęca do wywieszenia flag państwowych i watykańskich.
W środę o godz.17.30 nabożeństwo do św. Józefa.
W sobotę o 17.15 nabożeństwo do Matki Bożej Pocieszenia. Polecajmy Obrzańskiej Pani sprawy naszego życia.
Za tydzień Niedziela Biblijna i początek Tygodnia Biblijnego
Za tydzień składka inwestycyjna.
Tytki Miłosierdzia” można ofiarować indywidualnie osobom, które są w potrzebie lub przynieś do przedsionka kościoła torbę z produktami.
Zachowując zasady sanitarne proszę mieszkańców Jażyńca o zgłaszanie się telefonicznie lub sms na numer komórki parafialnej: 518-111-913: Imię, Nazwisko, Adres i zdanie: Wyrażam chęć przyjęcia obrazu MB w swoim domu. Z serca błogosławię.
W kruchcie kościoła są koperty na daninę diecezjalną. Proszę ofiarę daniny diecezjalnej składać w miarę możliwości do końca Wielkanocy.
Od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 16.00 jest otwarty kościół św. Walentego na prywatną modlitwę. Wszystkie Msze św. i nabożeństwa mają miejsce w kościele św. Jakuba.
Przypominam o zapisywaniu treści intencji mszalnych na 10 dni przed terminem odprawienia.
Na furcie można nabyć numer „Misyjnych Dróg” oraz czasopisma katolickie, świece gromniczne, płyty.
Ofiary na Kościół można wpłacić na konto parafialne PKO Bank Polski; 23 1020 4144 0000 6902 0050 6493.
Intencje mszalne:

- w poniedziałek o 18.00 - Za + Wiesława Kowalewskiego – int. od mieszk. z ul. Powst. Wlkp.

- w czwartek o 18.00 - Za ++ mieszkańców bloku 10c

- w sobotę o 18.00 – Zbiorowa: * Za + Alfonsa Paździora – int. od mieszk. z ul. Wąskiej * Za wszystkich ++ z ul. Wąskiej * W int. mieszkańców Nowej Obry z podziękowaniem za peregrynację MBC dziękując za otrzymane łaski * Za + Wiesława Kowalewskiego oraz ++ mieszk. z ul. Powstańców Wlkp.

Dla naszego wspólnego dobra przypominam:

- u nas w kościele jednocześnie może przebywać do 36 osób oraz na krużgankach 34 osób(1 os. 20m2) przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m.; jeżeli będzie więcej wiernych mogą uczestniczyć we mszy św. na zewnątrz kościoła zachowując dystans przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m.

- wszystkich obowiązuje dezynfekcja rąk, dystans 1,5 od siebie oraz bezwzględne noszenie maseczek, także na przestrzeni otwartej.

- na cmentarzu obowiązują także maseczki na twarzach i zachowanie dystansu min. 1,5 m

Do wieczności odeszła: śp. Eugenia Brose, l. 87. Pogrzeb będzie w środę o 10.00. Wieczny odpoczynek…
W tym Tygodniu Miłosierdzia życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Pocieszenia.

ZASADY SANITARNE NAWIEDZENIA OBRAZU MATKI BOŻEJ W RODZINACH PARAFII

Zasady sanitarne

 obowiązujące podczas peregrynacji obrazu Matki Bożej

 po rodzinach parafii

  1. Obraz Matki Bożej przyjmują wyłącznie rodziny po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub sms Proboszczowi parafii i obowiązkowym wyrażeniu zgody na przyjęcie.
  2. Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną i ogłoszony w kraju stan epidemii osoby, które zgłosiły już chęć przyjęcia obrazu:

- zaobserwują u siebie objawy choroby zakaźnej,

- zostaną objęte obowiązkową kwarantanną lub izolacją domową,

- miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą zakażoną lub chorą na Covid-19,

są zobowiązane do niezwłocznego zawiadomienia Proboszcza parafii o zaistniałych przeszkodach i ewentualnego ustalenia nowego terminu przyjęcia.

  1. Przekazywanie obrazu Matki Bożej pomiędzy rodzinami będzie odbywać się z zachowaniem reżimu sanitarnego, obowiązkowo w maseczkach ochronnych.
  2. Podczas adoracji obrazu Matki Bożej w domu obowiązują ogólne zasady higieny: mycie i dezynfekcja rąk przed każdym dotknięciem ram obrazu, unikanie zbędnego dotykania obrazu, zakaz wyjmowania obrazu z obudowy ochronnej, przebywanie w odpowiedniej odległości (ok. 1,5 m) wykluczającej ewentualne zanieczyszczenie obrazu drogą kropelkową.
  3. Przed przekazaniem obrazu Matki Bożej kolejnej rodzinie należy przeprowadzić staranną dezynfekcję powierzchni dotykowych poprzez spryskanie obudowy ogólnodostępnym środkiem dezynfekcyjnym, antybakteryjnym i antywirusowym, spełniającym wymogi w zakresie unieszkodliwiania koronawirusa SARS-CoV-2.
  4. Wszelkie informacje pod numerem tel. 518-111-913.

o. Proboszcz