OGŁOSZENIA PARAFIALNE

ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA  –  25.10.2020.

Tydzień temu we Mszy św. niedzielnej uczestniczyło 344 osoby. Przy 2913 parafianach stanowi to 11,80 %. Do komunii przystąpiło 168 osób, co stanowi 5,7%.
Dzisiaj Uroczystość Poświęcenia własnego kościoła. W sposób szczególny dziękujemy Bogu za wszystko, co dla naszej wiary i wspólnoty parafialnej uczynili nasi przodkowie, za dobra duchowe i materialne. Przed kościołem można nabyć Kalendarz Misyjny na 2021r. Bóg zapłać za wygłoszone Słowo Boże współbraciom.
Wypominki za zmarłych można przynosić na furtę, zostawiać w koszyku w kościele lub przesyłać na maila parafialnego. Za ofiary Bóg zapłać.
Nabożeństwa różańcowe w kościele św. Jakuba: wspólne od poniedziałku do soboty dla dzieci, młodzieży i dorosłych o godz. 17.20.
W uroczystość Wszystkich Świętych porządek Mszy św. będzie jak w niedzielę, dodatkowa Msza św. o godz. 15.00. Nie będzie Mszy św. na cmentarzu oraz procesji. Modlitwy za zmarłych będą po Mszach św. w czasie oktawy. Zachęcam do odwiedzania grobów indywidualnie. Po Mszach św. poświęcenie kwiatów i zniczy. Ofiary na kwiaty można składać w koszyku przy wyjściu z kościoła.

Przy tej okazji kilka przypomnień:

– jeżeli ktoś planuje likwidacje grobu – skopanie go – winien to zgłosić, by odnotować to w księgach,

– stawiając nowy pomnik należy to zgłosić w biurze parafialnym,

– pragnąc zachować miejsce na pochówek na przyszłość w konkretnym miejscu, należy to bezzwłocznie zgłosić w biurze parafialnym i dokonać odpowiedniej rezerwacji,

– przypominam także o przedłużeniu pokładnego po upływie 20 lat od ostatniego pochówku,

– prośba o segregacje śmieci i wrzucanie ich do odpowiednich pojemników.

Radosny Marsz Świętych po Mszy św. o godz. 17.00 w kościele. Uwielbimy Jezusa w Najświętszym Sakramencie w obecności relikwii świętych.
W Uroczystość Wszystkich Świętych można uzyskać jeden raz odpust zupełny w intencji jednego zmarłego. Warunki: pobożne nawiedzenie świątyni, odmówienie: „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”.
Każdego dnia listopada możemy uzyskać odpust zupełny w intencji jednego zmarłego; za nawiedzenie cmentarza i zmówienie choćby myślnej modlitwy za zmarłych.
W poniedziałek Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. sprawowane w kościele św. Jakuba o godz. 7.00 recytowana, o godz. 7.30 śpiewana z jutrznią, kazaniem; bez procesji na mały cmentarz oraz modlitwami za zmarłych w kościele. Wieczorem w kościele św. Jakuba o godz. 18.00 Msza św. za wszystkich zmarłych Parafian od ubiegłorocznej uroczystości Wszystkich Świętych (zmarło 35 osób).
Różaniec z wypominkami za zmarłych od poniedziałku, tj. od 2 listopada, o godz. 17.15.
Ofiary na Kościół można wpłacić na numer konta parafialnego PKO Bank Polski; 23 1020 4144 0000 6902 0050 6493. Dziękuję za wszelkie dobro.
Prasę katolicką można nabywać na furcie klasztornej.
Biuro parafialne czynne w godzinach urzędowania.
Ks. Abp. udzielił dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej mszy św. na czas obowiązujących obostrzeń, z zachętom korzystających z dyspensy, do uczestnictwa we mszy św. przez środki masowego przekazu.
Liczba zakażeń koronawirusem jest coraz większa! Od wczoraj są dodatkowe obostrzenia:

– u nas w kościele jednocześnie może przebywać do 70 osób (1 osoba na 7m2) przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m.;

– wszystkich obowiązuje dezynfekcja rąk, dystans 1,5 od siebie oraz bezwzględne noszenie maseczek, także na przestrzeni otwartej.

– na cmentarzu obowiązują także maseczki na twarzach i zachowanie dystansu min. 1,5 m.

Proszę o przestrzeganie tych obostrzeń dla dobra i zdrowia nas wszystkich.

Do wieczności odeszli: śp. Maria Tomiak l. 92, śp. Tadeusz Baranek l. 79. Wieczny odpoczynek…