INTENCJE MSZALNE

 

Niedziela,  23.2.2020                            7 Niedziela Zwykła
J 7.30 Za + Leona Kubaczyka i ++ z rodziny
J 9.30 1. Za ++ Helenę, Floriana, Barbarę, Ignacego Nowackich, Jadwigę, Czesława Orwatów, Józefę, Jakuba Kokotów, Władysławę Chwalisz i Marka Brodowiaka

2. Za ++ Tadeusza Nagalskiego w 4 r. śm., Stanisławę, Stanisława Nagalskich, Helenę, Józefa Sułkowskich i Krystynę Krawczyk

3. Za + Szymona Kwietnia – int. od kolegów i koleżanek z rocznika 1996

J 11.00 1. Za ++ Zofię, Mieczysława Janików, Helenę, Anielę, Stanisława, Franciszka Dulatów, Marię, Eugeniusza Raszke, Kazimierę Kałamuniak oraz ++ z rodz. Janików i Dulatów

2. Za ++ Jarosława, Zbigniewa Hinców, Helenę i Mirosława Gołaszewskich

W 17.00 1. Za ++ Kazimierza Pigłę, Annę, Wincentego Królewiczów

2. Za + Szymona Kwietnia – int. od mieszk. Nowej Obry

 

Poniedziałek,  24.2.2020
J 7.15 Za + Kazimierza Raczkowiaka w r. śm., Irenę Sitę oraz ++ z rodz. Raczkowiaków, Lorenców, Sitów i Dziochów
W 18.00 1. Za ++ Helenę Wawrzynowicz w r. śm., rodziców z obu stron, Kazimierza Wawrzynowicza, Barbarę Wojciechowską, Mateusza Walorczyka, Stanisława Weissa i ++ krewnych

2. Za + Renatę Waberską-Wyrwę – int. od mieszk. Jażyńca

3. Za + Donatę Prządka – int. od Koła Gospodyń Wiejskich z Jażyńca

 

Wtorek,  25.2.2020
J 7.15 Za Parafian
W 18.00 1. Za + Józefa Poniedziałka, z okazji urodzin oraz za ++ z rodz. Poniedziałków, Grolewiczów i Marię Hrab

2. Za ++ Irenę, Józefa, Irenę, Bolesława, Mariannę Gertnerów, Stanisława Konopskiego oraz Pawła Gertnera

 

Środa,   26.2.2020                                              Środa Popielcowa
J 7.15 Za Parafian
W 10.00 Za ++ rodziców z obu stron , Zofię Okupską, dziadków z obu stron i za ++ z rodziny
J 16.00 Za + Teresę Wyrwa – int. od mieszk. Jażyńca
J 18.00 1. Za + o. Franciszka Kaczmarka OMI – int. od mieszk. Jażyńca

2. Za + Renatę Waberską-Wyrwę – int. od mieszk. Jażyńca

 

Czwartek,  27.2.2020
J 7.15  
W 18.00 1. Dziękczynno-błagalna z okazji 18 r. urodzin Wiktora Wolnika wraz z oddaniem się na całe dorosłe życie w opiekę Matki Bożej Pocieszenia.

2. Za ++ Floriana, Martę, Stanisława Wawrzyniaków, Annę, Mariannę, Marcelego Orwatów i ++ z rodziny

 

Piątek,  28.2.2020
J 7.15 Za ++ Zdzisława, Ewę Maratów, Joannę, Waleriana Matysików i Kazimierza Kubickiego
W 16.30 Droga Krzyżowa dla dzieci
W 17.20 Droga Krzyżowa dla dorosłych, potem Msza św.
W 18.00 1. Za + Teresę Wyrwę – int. od Przyjaciół Misji z Jażyńca

2. O wypełnienie woli Bożej dla Małgorzaty i Marii.

 

 

 

 

Sobota,  29.2.2020
J 7.15  
W 18.00 1. Za ++ Stefanię, Rufina, Barbarę Adamczaków, Helenę, Ludwika Wornalkiewiczów, Janinę, Teodora Klucznioków

2. Za + Krzysztofa Prządkę i ++ z rodziny

3. Za + Donatę Prządkę w 30 dzień po śmierci

 

Niedziela,  1.3.2020                 1 Niedziela Wielkiego Postu
J 7.30 Za ++ Kazimierę Cichą, męża Floriana, ++ z rodz. Cichych, Koziołków i ++ krewnych
J 9.30 Za + Romana Orwata w 5 rocznicę śmierci
J 11.00 1. W intencji Parafian oraz Przyjaciół Misji Oblackich

2. Za ++ Jerzego Tomysa w r. śm., rodziców Katarzynę i Franciszka i ++ krewnych

3. Za ++ Stanisława Tobysa w 9 r. śm., żonę Krystynę, Telesfora, Annę Borowczaków i ++ z rodziny z obu stron

4. Dziękczynno-błagalna z okazji 1 r. urodzin Stasia Cichego o Boże błogosł., opiekę Anioła Stróża i MB Pociesz. dla niego i całej rodziny

J 15.00 o godz. 14.00  Gorzkie Żale 

1. Za + Donatę Prządka – int. od Koła Gospodyń Wiejskich Jażyńcu

2. Za ++ Agatę, Nikodema, Martynę Kaczmarków, Łucję, Józefa, Kazimierza Ratajczaków i ++ z obu rodzin